Sunday, December 27, 2015

ฟาร์มขนาดใหญ่เก็บเกี่ยว Carrots อย่างไร?

กว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดหรือ Supermarket  ทั่วไป ต้องผ่านขั้นตอนที่เป็นงานหนักมากสำหรับชาวไร่ชาวสวน  แต่ฟาร์มขนาดใหญ่ๆ มีการนำเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ทำงานได้ครบวงจรมาใช้ ซึ่งช่วยทุ่นแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการเก็บเกี่ยว Carrots ปริมาณมหาศาลในฟาร์มขนาดใหญ่ด้วยเครื่อง Dewulf  ซึ่งทำงานได้แบบครบวงจร ครับ
No comments:

Post a Comment