Saturday, December 26, 2015

วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความสามารถสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม - Fight Memory Lossเรื่องที่หลีกเลียงไม่ได้เมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็คือการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายที่เสื่อมลม  และความเสื่อมที่ทุกคนกลัวที่สุดเมื่อายุเริ่มมากขึ้นก็คือสมองเสื่อม ซึ่งไม่เพียงทำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานแล้วยังเป็นภาระกับคนใกล้ชิดอีกด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่สูบบุหรี รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ระวังไม่ให้มีน้ำหนักที่มากเกินไป เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงส่งผลให้การทำงานของสมองดีขึ้นไปด้วย  ยังมีความเชื่อว่าเราสามารถเพิ่มความสามารถในการทำงานของสมองอีกหลายวิธี

BBC ร่วมกับ Newcastle University จัดหาอาสาสมัคร 30 คน เพื่อทดสอบวิธีเพิ่มความสามารถในการทำงานของสมองเพื่อช่วยลดปัญหาสมองเสื่อม  อาสาสมัครแต่ละคนได้รับการตรวจร่างกายและทดสอบระดับความสามารถในการจำ, ความสามารถในการแก้ไขปัญหา, ความเร็วของปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ   หลังจากนั้นจะถูกสุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ต่อเนื่องนาน 8 สัปดาห์ กลุ่มแรกได้รับมอบหมายให้ออกกำลังกายกลางแจ้งสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง กลุ่มที่สองให้เล่นเกมส์ฝีกสมองเช่น Sudoku, Crosswords สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  และกลุ่มที่ 3 ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะ เช่นวาดภาพ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงเช่นกัน

เมื่อครบกำหนด 8 สัปดาห์ อาสาสมัครทั้งหมดได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและทำแบบทดสอบอีกครั้ง ปรากฎว่ากลุ่มแรกมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กลุ่มที่สองจากที่เคยรู้สึกว่าเกมส์ Puzzle ยาก ส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขปัญหาในเกมส์ได้ดีขึ้น หลายๆ คน กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ   สำหรับกลุ่มที่สาม อาสาสมัครส่วนใหญ่จะรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ศิลปะ บางคนก็เรียนรู้ในการวาดภาพได้เป็นอย่างดี

อาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่มล้วนได้รับผลดีจากการทดสอบครั้งนี้ และกลุ่มที่มีพัฒนาการด้านสมองมากที่สุดในการทำแบบทดสอบหลังผ่านไป 8 สัปดาห์คือกลุ่มที่สามซึ่งถูกส่งไปทำกิจกรรมงานศิลปะ

Daniel Collerton - Clinical Psychologist จาก Newcastle University อธิบายสาเหตุที่การทำกิจกรรมงานศิลปะส่งผลดีต่อสมองที่สุดจากการทดสอบครั้งนี้ว่า เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ครบเครื่องที่สุดเพราะอาสาสมัครได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานและเพิ่มความสามารถสมองได้ดีที่สุดซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองได้ในทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้การทำกิจกรรมงานศิลปะเช่นการวาดภาพยังเพิ่ม psychomotor skills  ฝึกความสามารถของสมองในการบังคับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อระหว่างการวาดภาพ  การทำกิจกรรมงานศิลปะยังเป็นการออกกำลังกายไปพร้อมๆ กันเนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการยืนและเดิน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สมองทำงานได้ดี

จากการทดสอบครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อสรุปว่าวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองเพื่อป้องกันสมองเสื่อมได้ดีที่สุดคือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยครับ

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment