Monday, February 29, 2016

หน้าที่ใหม่ของเด็กนักเรียนสิงคโปร์
ภายในสิ้นปีนี้นักเรียนสิงคโปร์ทุกคนจะมีหน้าที่เพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ซึ่งหน้าที่นี้เป็นเรื่องปกติของนักเรียนไทยมาหลายสิบปีแล้ว (ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะที่บ้านไม่มีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน) นั่นก็คือการทำเวร!


The Ministry of Education (MOE) หรือกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เปิดเผยว่าจะนำนโยบายให้เด็กนักเรียนร่วมกันดูแลความสะอาดสถานศึกษาของตนมาใช้ในทุกโรงเรียนของประเทศสิงคโปร์ภายในสิ้นปี 2016  จุดประสงค์ก็เพื่อฝีกนิสัยและเป็นการปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบให้ชาวสิงคโปร์ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก

นโยบายให้เด็กนักเรียนดูแลความสะอาดสถานศึกษาของตนหรือ การทำเวรที่เด็กไทยทุกคนรู้จักกันดีจะใช้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ชั้นประถม พื้นที่ซึ่งเด็กนักเรียนจะต้องร่วมกันทำความสะอาดก็คือห้องเรียน, ห้องอาหาร, ทางเดิน ยกเว้นห้องน้ำที่เป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ   โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะเป็นผู้คิดรูปแบบและกำหนดช่วงเวลาการทำเวรที่เหมาะสมว่าควรจะอยู่เวลาใด ไม่ว่าก่อน, หลังเลิกเรียน หรือระหว่างเวลาพัก ฯลฯ

BBC รายงานว่า Ng Chee Meng รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้แนวคิดจากโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นที่เด็กนักเรียนได้รับมอบหน้าที่ให้ทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ในการเรียนร่วมกันมานานแล้ว

ที่มา: BBCNo comments:

Post a Comment