Tuesday, February 23, 2016

วันแมวแห่งชาติ หรือ Cat Day ที่ประเทศญี่ปุ่น Image Source: BBC


ชาวญี่ปุ่นเป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมว  จนมีการจัดวันพิเศษสำหรับแมวหรือ Cat Day ขึ้นทุกปี และเมื่อวานนีั้ (22 กุมภาพันธ์ 2016) เป็นวันแมวแห่งชาติหรือ Cat Day ปีที่ 30 ในประเทศญี่ปุ่นครับ


ที่มาของวันแมวในประเทศญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เมื่อกลุ่มคนรักแมวเกิดแนวคิดจัดวันพิเศษสำหรับแมวและมีมติเลือกวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน Cat Day

สาเหตุที่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ถูกเลือกเป็นวันแมวแห่งชาติของญี่ปุ่นเพราะชาวญี่ปุ่นออกเสียงวันที่ 22 เดือน 2 ว่า ni ni ni (22/2)  ซึ่งใกล้เคียงกับเสียงร้องของแมวในภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงว่า nyan nyan nyan


  Image Source: BBC
  Image Source: BBC

BBC รายงานว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นปีที่ 30 ในการจัดวัน Cat Day  ทำให้ Social Network ของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยภาพแมวและชาวญี่ปุ่นที่แต่งตัวเลียนแบบแมว นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีรูปแมววางจำหน่ายในโอกาสนี้มากมายเช่นโดนัทรูปแมว, Biscuits รูปแมว, ข้าวปั้นรูปแมว ฯลฯ แม้แต่ Disney ในญี่ปุ่นก็จัดงานพิเศษสำหรับเทศกาลนี้เช่นกัน

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับแมวพบได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนยอดฮิตอย่างโดราเอมอน, ของเล่นรูปแมว, สเปรย์น้ำหอมกลิ่นหน้าผากแมว, Cat Street View ชม Hiroshima จากมุมมองของแมว, ฯลฯ ด้วยความที่แมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นทำให้มีการนำแมวมาเป็น Presenter เช่นแมวชื่อ Tama ถูกแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีรถไฟกิตติมศักดิ์ของเมือง Wakayama และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก


 Image Source: BBC

ที่มา: BBC
No comments:

Post a Comment