Wednesday, February 17, 2016

สถิติโลกกายกรรม trapeze act ห้อยตัวที่ความสูง 3,500 เมตรหรือ 11,400 ฟุต Image Credit: BBC


กายกรรมห้อยโหนเป็นการแสดงที่ทุกคนชื่นชอบ  นักแสดงบนเวทีทุกคนล้วนได้รับการฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ แค่การแสดงกายกรรมห้อยโหนบนเวทีก็สามารถสร้างความหวาดเสียวให้ผู้ชมได้มากอยู่แล้ว แต่ Anna Cochrane ซึ่งเป็นครูสอนการออกกำลังกายด้วยการเล่น Pilates ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยการแสดงกายกรรม Static Trapeze Act  หรือกายกรรมห้อยหัว ที่ความสูง 3,500 เมตรหรือ 11,400 ฟุต นานกว่า 5 นาทีจากบอลลูนเหนือท้องฟ้าเมือง Ashburton ประเทศนิวซีแลนด์Image Credit: Anna Cochrane


Anna Cochrane ใช้เวลาเตรียมตัวและฟิตร่างกายประมาณ 1 ปีก่อนการสร้างสถิติ  จุดประสงค์ก็เพื่อหาทุนให้กับมูลนิธิ Big Brothers Big Sisters ประเทศนิวซีแลนด์ Image Credit: BBC

ก่อนหน้านี้การสร้างสถิติโลก  Static Trapeze Act เกิดขึ้นที่ประเทศจีน เมื่อปี 2008 ด้วยความสูง 662 เมตรหรือ 2,171 ฟุต  Guinness World Record  จะใช้เวลา 2 - 3 สัปดาห์ในการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนการตัดสินรับรองสถิติครั้งนี้

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment