Saturday, March 05, 2016

Clip พิสูจน์ความเร็ว Drone กับ McLaren 650s ใจกลางเมืองดูไบ

Image Credit: World Drone Prix YouTube Channel


เพื่อเป็นการโปรโมท World Drone Prix  งานแสดงเทคโนโลยี Drone ระดับโลกที่จะจัดที่ Skydive Dubai, Palm Drop Zone ในดูไบ สัปดาห์หน้า (11 - 12 มีนาคม 2016)  ผู้จัดนำ Drone ความเร็วสูงมาแข่งความเร็วกับรถหรู McLaren 650s  ซึ่งประจำการอยู่ในกรมตำรวจของดูไบ

ความเร็วสูงสุดของ McLaren 650s อยู่ที่ 207 ไมล์หรือประมาณ 330 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่า Drone อย่างเทียบกันไม่ติด (Drone รุ่นที่บินเร็วที่สุดในโลกความเร็วสูงสุด 98 ไมล์ต่อชั่วโมง) แต่เมื่อเป็นการแข่งกันบนถนนใจกลางดูไบ ไม่ใช่บนทางตรงความคล่องตัวของ Drone ทำให้แข่งกับ McLaren 650s  ได้อย่างสูสี
ชม Clip - Drone vs McLaren in Dubai จาก World Drone Prix YouTube Channel ครับ


No comments:

Post a Comment