Tuesday, March 08, 2016

Clip สิ่งที่ต้องทำก่อนเปลือยแช่น้ำร้อนที่ Iceland


แต่ละประเทศในโลกมีสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนี้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น แต่ในเวลาเดียวกันก็อาจทำความอึดอัดรำคาญใจให้กับเจ้าบ้าน  Iceland ก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นที่ต้องรับมือกับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ถึงขั้นที่ การท่องเที่ยวของ Iceland ต้องจัดทำ YouTube Channel และผลิต Video เพื่อแนะนำนักท่องเที่ยวให้เข้าใจการดำเนินชีวิตใน Iceland

การท่องเที่ยว Iceland จัดทำ Clip สำหรับนักท่องเที่ยว 4 ชุด แนะนำเรื่องสำคัญๆ เช่นการรักษาความปลอดภัยเมื่อต้องปีนหุบเขาน้ำแข็ง, การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติใน Iceland ฯลฯ พร้อมรางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุก
หนึ่งใน Clip ที่การท่องเที่ยว Iceland จัดทำขึ้นเป็นวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องในการใช้บริการแช่น้ำร้อนซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของประเทศ  แน่นอนว่าการแช่น้ำร้อนในที่สาธารณะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสะอาด  Clip ออกแนวขำๆ เรื่องนี้อธิบายด้วยภาพให้เห็นกันชัดๆ ว่าก่อนลงแช่น้ำร้อนนักท่องเที่ยวต้องทำอะไรบ้าง?
ชม Clip - How to avoid hot tub awkwardness จาก Iceland Academy ครับ

No comments:

Post a Comment