Thursday, April 14, 2016

เขานำเรือยอร์ชหรูขึ้นเรือบรรทุกพร้อมๆ กันหลายลำได้อย่างไร?การนำเรือยอร์ชไปส่งยังจุดหมายพร้อมๆ กันครั้งละหลายลำ ต้องใช้เรือครับ เรือบรรทุกเรือยอร์ชสามารถนำเรือยอร์ชทั้งไซส์เล็ก, กลาง, ใหญ่ นับสิบลำไปส่งยังที่ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความเสียหายกับเรือหรูเหล่านี้

การนำเรือยอร์ชขึ้นจอดในเรือบรรทุกต้องการวิธีพิเศษที่จะไม่ทำให้เกิดร่องร่อยกับเรือเหล่านี้เพราะอาจโดนเรียกค่าเสียหายได้ง่ายๆ  มาชมวิธีนำเรือยอร์ชขึ้นจอดบนเรือบรรทุก the Super Servant 4 กันครับ

ขอบคุณ YachtTransport YouTube Channel เจ้าของ  Clip - Great aerial Footage of DYT vessel Super Servant 4's float-on yacht transport method in Martinique! ครับ

ที่มา: YouTube


No comments:

Post a Comment