Tuesday, April 05, 2016

Clip จริงมั้ยที่แมวตกจากที่สูงจะเอาขาลงทุกครั้ง?
พวกเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าเมื่อแมวตกจากที่สูงจะสามารถพลิกตัวสร้างสมดุลย์และตกสู่พื้นโดยนำขาลงทุกครั้ง  แต่เชื่อว่าน้อยครั้งที่จะมีโอกาสเห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่  Clip จาก BBC ชุด Life in the Air จะเผยความจริงให้ทราบครับ


ช่างภาพจาก BBC ซึ่งกำลังจัดทำสารคดีชุด Life in the Air สามารถจับภาพ Caracal ซึ่งเป็นแมวป่าอาฟริกันขณะตกจากที่สูงด้วยกล้องคุณภาพสูง ทำให้พวกเราได้เห็นการพลิกตัวสร้างสมดุลย์ขณะอยุ่ในอากาศของแมวป่าสายพันธ์นี้

แมวมีโครงสร้างกระดูกสันหลังที่ยืดหยุ่นได้มาก ช่วยให้มันสามารถพลิกตัวได้ 2 ทิศทางในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ธรรมชาติยังมอบสัญชาติญานพิเศษให้แมวทำให้มันรู้จักการหุบขาหน้าทั้งสองข้างไว้เพื่มความเร็วของรอบการพลิกลำตัวด้านบนให้สมดุลย์กับขาหลัง ทำให้เมื่อมันตกจากที่สูงสามารถ Safe Landing โดยเท้าทั้ง 4 ลงสู่พื้นในเวลาเดียวกัน

ชม Clip How do cats always land on their feet? - Life in the Air: Episode 1 Preview - BBC One จาก
BBC YouTube Channel ครับที่มา: Sploid

No comments:

Post a Comment