Thursday, May 12, 2016

ทำไมอุณหภูมิร่างกายของเราถึงอยู่ที่ 37°Cอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์เราอยู่ที่ประมาณ 37°C  ถ้าอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเพียง 1 - 2 องศาเราก็จะรู้สึกไม่สบายทันที  แล้วทำไมอุณหภูมิร่างกายของเราถึงอยู่ที่ 37°C ?

อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นหลอดเลือดในร่างกายจะขยายตัวทำให้เกิดเหงื่อออกเพื่อช่วยลดอูณหภูมิในร่างกายลง ในทางตรงข้ามเมื่ออุณหภูิมในร่างกายลดต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียสหลอดเลือดจะเกิดการหดตัว เราจะรู้สึกสั่นสะท้านซึ่งจะเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดลงมากกว่า 2 - 3 องศาเซลเซียสซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะไข้สูงเพราะอาการป่วยหรืออุณหภูมิหนาวจัดร้อนจัด อาจส่งผลกระทบให้โปรตีนและเซลล์ในร่างกายหยุดหรือทำงานผิดปกติจนอาจถึงขึ้นเสียชีวิต


นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่ร่างกายของเราถูกสร้างให้มีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาว่าเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อรา จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์เลื้อยคลานซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์เลือดเย็นที่ได้รับความอบอุ่นจากภายนอกร่างกายเช่นแสงอาทิตย์ ต้องต่อสู้กับโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งอยู่ในร่างกายของพวกมันมากชนิดกว่าที่อยู่ในสัตว์เลือดอุ่นอย่างมากมาย

จากการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อราหลายๆ สายพันธ์จะตายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส และพบว่าทุกๆ 1 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้น (31+++)  เชื้อราที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จะลดลงประมาณ 6%  และ ณ อุณหภูมิ 37 องศาเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จะเหลือเพียงไม่กี่ร้อยชนิดเท่านั้น

แล้วทำไมธรรมชาติไม่เพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงกว่านี้เพื่อเราจะไม่ต้องเจอกับเชื้อราทุกชนิดอีกต่อไป คำตอบก็คือการรักษาระดับอุณหภูมิที่ 37 องศาร่างกายต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก พลังงานเหล่านี้ได้มาจากอาหารที่เราบริโภค อุณหภูมิที่สูงกว่านี้หมายถึงเราต้องใช้เวลาในการหาอาหารในแต่ละวันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

นักวิทยาศาสตร์ใช้สูตรคณิตศาสตร์คำนวณหาจุดที่เหมาะสมในการป้องกันร่างกายจากเชื้อราและจำนวนอาหารที่มนุษย์ต้องบริโภคและพบว่า  Ideal Body Temperature หรืออุณหภูมิร่างกายที่เหมาะที่สุดคือ 36.7 องศาเซลเซียส และร่างกายของมนุษย์เราก็เลือกที่จะอยู่ที่อุณหภูมิ 37 องศาเพื่อป้องกันเชื้อราได้มากชนิดยิ่งขึ้น

ที่มา: SciShow YouTube Channel และ YouTube


No comments:

Post a Comment