Sunday, May 08, 2016

รัสเซียแจกที่ดินให้ชาวรัสเซีย 6.25 ไร่ต่อคน


 Image Credit: BBC


รัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่มหาศาล แต่พื้นที่ซึ่งอยู่ไกลและมีภูมิอากาศที่หนาวจัดมีผู้อาศัยอยู่น้อยมาก และจำนวนประชากรในพื้นที่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลรัสเซียเริ่มใช้นโยบายแจกที่ดินสำหรับชาวรัสเซียBBC รายงานว่าชาวรัสเซียทุกคนทึ่ต้องการที่ดินฟรี สามารถยื่นเรื่องเพื่อรับที่ดิน 1 hectare หรือ 2.5 Acre ซึ่งเท่ากับเนื้อที่ประมาณ 6.25 ไร่ และถ้าได้รับการพิจารณาจะได้ครอบครองที่ดินนี้ฟรีเป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นสามารถซื้อ, เช่า หรืออาจได้สิทธิ์ครองครองฟรีตลอดไป โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ที่ดินในการสร้างผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ดินซึ่งทางการรัสเซียจะมอบให้ชาวรัสเซียอยู่ในพื้นที่ Chukotka ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของรัสเซียใกล้กับรัฐอลาสกาของสหรัฐอเมริกา, พื้นที่ใกล้ชายแดนประเทศจีน, และ Sakha Republic (Yakutia) ในแถบไซบีเรีย  พื้นที่เหล่านี้อยู่ไกลและมีภูมิอากาศหนาวจัด ทำให้จำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะมีการอพยพไปยังพื้นที่ซึ่งเจริญและสะดวกสบายกว่า

นโยบายมอบพื้นที่ฟรีของทางการรัสเซียก็เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนประชากรให้พื้นที่เหล่านี้ ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านที่บอกว่าพื้นที่ซึ่งมอบให้น้อยเกินไปไม่สามารถสร้างผลผลิตที่คุ้มทุนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่สภาพอากาศเลวร้าย ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่บางส่วนก็แสดงความเป็นห่วงว่าผู้ที่เข้ามาอาศัยใหม่อาจเป็นเพียงนักแสวงโชคมากกว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการตั้งหลักแหล่งอย่างถาวร

ที่มา: BBC

No comments:

Post a Comment