Monday, June 13, 2016

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge พบคนที่หงุดหงิดกับงานที่ทำมักไม่เปลี่ยนงาน


 Image Credit: Julie Daines

พวกเราที่เคยแปลกใจว่าทำไมเพื่อนบางคนที่หงุดหงิดกับงานที่รับผิดชอบกลับยังทำงานอยู่ที่เดิม ไม่มีท่าทีว่าจะเปลี่ยนงานทั้งที่มีโอกาสใหม่ๆ เข้ามา  งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge อธิบายสาเหตุไว้ครับ

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge ศึกษาผลกระทบของอารมณ์โกรธหงุดหงิดและความรู้สึกภาคภูมิใจว่ามีผลต่อการเปลี่ยนงานในลักษณะใด

พวกเขาเก็บข้อมูลพนักงานจำนวน 135 คนในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อดูว่าอารมณ์ด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำอยู่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนงานหรือไม่

Jochen Menges  -University Lecturer in Organisational Behaviour ที่ Cambridge Judge Business School เปิดเผยผลสำรวจว่าอารมณ์ด้านลบเช่นความโกรธหงุดหงิดจะส่งผลด้านบวกกับพนักงานที่ทุ่มเทให้กับงานรับผิดชอบและทำให้พนักงานกลุ่มนี้มักไม่เปลี่ยนงานเนื่องจากมีความหวังว่าจะมีส่วนในการพัฒนาองค์กรของตนให้ก้าวหน้าและขจัดปัญหาน่าปวดหัวให้หมดไป แต่พนักงานที่ไม่ทุ่มเทให้งานที่รับผิดชอบเมื่อเจอกับเรื่องหงุดหงิดจากงานมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงาน

ในลักษณะตรงข้ามกันอารมณ์บวกเช่นความภาคภูมิใจในงานหรือตำแหน่งที่รับผิดชอบจะทำให้คนที่ไม่ทุ่มเทให้งานหรือที่ทำเพื่อรองานใหม่อยู่ทำงานต่อไปโดยไม่เปลี่ยนงาน

Jochen Menges สรุปว่าอารมณ์ด้านบวกและลบส่งผลกระทบได้หลายรูปแบบและแนะนำองค์กรหรือเจ้าของกิจการว่าการส่งเสริมให้พนักงานทุ่มเทให้งานเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ที่มา: Daily MailNo comments:

Post a Comment