Thursday, June 09, 2016

ไข่ไก่ที่ไม่มืเปลือกก็ฟักเป็นตัวได้ด้วยแผ่น Plastic Filmชั้นเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนมัธยมปลายที่ Oihama High School,  ประเทศญี่ปุ่น ประสพความสำเร็จในการฟักไข่ไก่ที่ไม่มีเปลือกโดยใช้แผ่น Plastic Film แทนเปลือกไข่ ได้ลูกไก่ที่สุขภาพแข็งแรง

การทดลองครั้งนี้ทำตามงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเมื่อปี 2014 ที่่ตีพิมพ์ใน Japan's Journal of Poultry Science   โดยตอกไข่ไก่ที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้าลงในแผ่นฟิล์มพลาสติกใส  เจาะรูระบายอากาศ  และเก็บเข้าตู้อบที่ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการฟักตัวของไข่ จากไข่ไก่จำนวน 14 ฟองสามารถฟักเป็นตัวได้ 8 ตัวซึ่งถือว่าอัตราสูงมากสำหรับการทดลองในชั้นเรียน

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาวิชาชีววิทยาเพราะสามารถเห็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นกับไข่ในทุกขั้นตอนเนื่องจากเป็นการฟักในแผ่นพลาสติกใส

ชม Clip จาก Facebook ที่มียอด View มากกว่า 52 ล้านครั้งครับNo comments:

Post a Comment