Friday, June 10, 2016

The Beautiful Game - โฆษณาจาก Apple รับฟุตบอล Copa América และ Euro 2016
Apple ออกโฆษณาชุด  The Beautiful Game รับเทศกาลฟุตบอล Copa América และ Euro 2016 ภาพที่ปรากฎในโฆษณาทุกภาพเป็นการถ่ายด้วย iPhone จากผู้ใช้ทั่วโลก เพื่อสื่อถึงความนิยมของกีฬาฟุตบอลทั่วโลก

ชม Clip - The Beautiful Game จาก Apple United Kingdom YouTube Channel ครับ


ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube

No comments:

Post a Comment