Monday, August 29, 2016

Clip - ใน 1 วัน จะไปพิพิทภัณฑ์ในกรุง London ได้กี่แห่ง?

กรุง London, ประเทศอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีพิพิธภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกถึง 92 แห่ง  Alex Gorosh ต้องการพิสูจน์ว่าภายใน 1 วันเขาจะสร้างสถิติชมพิพิธภัณฑ์ ได้กี่แห่งหรือจะได้ชมทั้งหมด?


Alex Gorosh  ถ่าย Clip การพิสูจน์ความสามารถเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในกรุง London ในหนึ่งวันและตัดต่อเป็น Video ความยาวประมาณ 3 นาที 35 วินาที พวกเราจะได้ชมการนำเสนอบรรยากาศพิพิธภัณพ์ในรูปแบบใหม่  เกือบลืมบอกครับว่า ภายใน 1 วัน Alex ต้องเดินมากกว่า 22 ไมล์ เพื่อชมงานศิลปมากกว่า 140,000 ชิ้นในพิพิทภัณฑ์  แต่ห่างไกลจากความหวังที่ตั้งไว้มาก เพราะไปได้แค่ 13 แห่ง และงานศิลปหนึ่งแสนสี่หมื่นชิ้นเป็นแค่เศษส่วนเล็กๆ ไม่ถึง 1% ของงานศิลปทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์ที่กรุง London ซึ่งมีอยู่มากกว่า 20 ล้านชิ้น

ชม Clip ครับ


All the art in london in one day from Alex Gorosh on Vimeo.

No comments:

Post a Comment