Wednesday, August 31, 2016

Amazon จะทดสอบระบบทำงานเพียงสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง
The Washington Post สำนักข่าวชื่อดังที่มีเจ้าของชื่อ Jeff Bezos ซึ่งก็คือ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Amazon เปิดเผยว่า Amazon จะทดสอบระบบทำงานเพียงสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง


ระบบทำงานเพียงสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง จะเป็นการทดสอบกับพนักงาน Amazon กลุ่มเล็กๆ ประมาณไม่กี่สิบคนซึ่งทั้งหมดเป็นพนักงานประเภท Part-Time 

พนักงานเหล่านี้จะทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. หรือวันละ 4 ชั่วโมงรวมสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงและอีก 10 ชั่วโมงที่เหลือจะเป็นเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่กำหนดแน่นอน  พวกเขาจะได้เงินเดือน 75% ของพนักงานทั่วไปที่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง และได้สวัสดิการเหมือนพนักงาน Amazon ทั่วไป

Jeff Bezos เปิดเผยว่า Amazon กำลังทดสอบการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่ลดการทำงานตามตารางเวลาแต่พนักงานยังสามารถประสพความสำเร็จการหน้าที่การงานของตน


ที่มา: The Washington Post และ Cnet 

No comments:

Post a Comment