Saturday, August 27, 2016

แพทย์อังกฤษเตือนนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า ระวัง Bagpipe Lungแพทย์อังกฤษเตือนนักดนตรีประเภทเครื่องเป่า ให้ระวังการเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงที่เรียกว่า Bagpipe Lung
การแจ้งเตือนครั้งนี้เนื่องจากแพทย์ที่  University Hospital South Manchester ประเทศอังกฤษทำการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตของนักดนตรีที่เป็นนักเป่าปี่สก็อตรายหนึ่งซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากอาการปอดอักเสบเรื้อรังด้วยภาวะ hypersensitivity pneumonitis (HP), หรือปอดอักเสบเนื่องจากการสูดหายใจเชื้อรา, ฝุ่น หรือสารเคมี

จากการตรวจสิ่งตกค้างภายใน Bagpipe หรือปี่สก๊อตซึ่งเป็นเครื่องเป่าของนักดนตรีรายนี้พบเชื้อราจำนวนมากและเชื้อราบางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ hypersensitivity pneumonitis (HP)

แพทย์แนะนำนักดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้ทำความสะอาดเครื่องดนตรีเป็นประจำ เนืองจากน้ำลาย, เสมหะ และสารคัดหลั่งที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่องดนตรีจะทำให้เกิดเชื้อราซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้

กรณีศึกษา Bagpipe Lung ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร medical journal Thorax เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2016
ที่มา: Cnet
ขอบคุณภาพและ Clip จาก New Scientist และ YouTube


No comments:

Post a Comment