Tuesday, August 09, 2016

Free Up Space โฆษณาชิ้นใหม่จาก Google Photosโฆษณาที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ เป็นโฆษณาสั้นๆ เพียง 1 นาทีจาก Google Photos ครับ    บอกถึงปัญหาของ Smartphone ที่มีพื้นที่ไม่พอในการจัดเก็บภาพที่เกิดขึ้น ณ วินาทีสำคัญ   Clip แนวตลกชุดนี้นอกจากเรียกยอด View เกิน 6 แสนครั้งภายใน 2 วัน ยังเรียกเสียงวิจารณ์ว่าเหมือนกำลังล้อคู่แข่งสำคัญรายหนึ่ง

ชม Clip - Google Photos: Free Up Space จาก Google Photos YouTube Channel ครับ

ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube

No comments:

Post a Comment