Monday, September 05, 2016

นายจ้างพอใจพนักงานถึงถึงที่ทำงานแต่เช้ามากกว่าพนักงานที่อยู่ทำงานจนดีกดื่น


 Image Credit: Rex Crum


ผลการศึกษาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington อาจทำให้พวกเราที่ต้องผจญกับปัญหารถติดทุกเช้าเซ็งยิ่งขึ้น เพราะผลการศึกษาระบุว่านายจ้างและหัวหน้างานพอใจพนักงานไปถึงที่ทำงานแต่เช้ามากกว่าพนักงานที่อยู่ทำงานจนดีกดื่น


วิธีการศึกษาโดย Washington Unitersit ครั้งนี้ ทำโดยการให้นายหน้าจ้างและหัวหน้างานให้คะแนนประสิทธิภาพและความขยันของพนักงานและลูกน้องใต้การบังคับบัญชา  พบว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ถูกนำมาพิจารณาก็คือชั่วโมงทำงานว่าครบตามกฎระเบียบหรือไม่ ลำดับถัดมาก็คือการเข้างาน ผลการสำรวจพบว่านายจ้างและหัวหน้างานส่วนใหญ่มองว่าพนักงานที่มาสายประจำ คือพนักงานที่ไม่ขยันถึงแม้จำนวนชั่วโมงทำงานจะครบตามกฎระเบียบของบริษัท

การศึกษายังพบว่า ตัวนายจ้างและหัวหน้างานซึ่งมาสายบ่อยเช่นกันจะเข้าใจพนักงานที่สายประจำและไม่ได้มองพวกเขาในแง่ลบ แต่เมื่อต้องประเมินประสิทธิภาพและความขยันของพนักงาน พวกเขาจะให้คะแนนพนักงานมาทำงานเช้ามากกว่าที่มาสายถึงแม้จะอยู่ทำงานจนดึกดื่นก็ตาม

ใครที่ถึงที่ทำงานสายเป็นประจำคงต้องตื่นเช้ากว่าเดิมอีกสักชั่วโมง (หรือเปล่า?) ครับ 


ที่มา: Lifehacker 


No comments:

Post a Comment