Wednesday, September 21, 2016

Clip หญิงสาวไต่เชือกข้ามยอดเขา กว้าง 52 เมตร ณ ระดับความสูง 2,800 เมตรClip ไต่แถบเชือกข้ามหน้าผาที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็น การพิสูจน์ความสามารถของหญิงสาวชื่อ Hayley Ashburn  ซึ่งเดินไต่เชือกข้ามยอดเขาความกว้าง 52 เมตร ณ ระดับความสูง 2,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในฤดูหนาว

ระยะหลังๆ Clip ท้าพิสูจน์ความสามารถแบบเสี่ยงตาย เพิ่มความเสี่ยงและยากขึ้นเรื่อยๆ จนนึกไม่ออกว่าจะไปจบที่จุดไหนนะครับ


Highlining 2800m in winter.'Hayley'- 90 seconds about fear. (Dir. Stian Smestad Music by Nils Frahm) from Stian Smestad on Vimeo.

No comments:

Post a Comment