Tuesday, September 06, 2016

ปรับอันดับ Panda จากใกล้สูญพันธ์เป็นเสี่ยงต่อการสูญพันธ์
ข่าวดีสำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรัก Panda ครับ เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (4 กันยายน 2016) The International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN  ปรับอันดับ Panda จากสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ 'Endangered Species' เป็นเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ 'Vulnerable Species'


IUCN แจ้งว่าจำนวนแพนด้าป่าเพิ่มจาก 1,596 ตัวในปี ค.ศ.2004 เป็น  1,864 ตัวในปี ค.ศ.2014 ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมืออย่างจริงจังของ นักวิทยาศาสตร์,นักอนุรักษ์ทั่วโลกและหน่วยงานของจีนที่สามารถป้องกันการบุกรุกเพื้นที่ป่าและสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าสงวนสำหรับแพนด้า 

จำนวน Panda ที่อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติเหลือไม่ถึงหนึ่งพันตัวในต้นทศวรรษ 1980  เนื่องจากการหักร้างถางพงและบุกรุกพื้นที่ป่ารวมถึงการล่าแพนด้าเพื่อต้องการขนของพวกมัน ส่งผลให้ทางการจีนเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไผ่สำหรับ Panda เป็น 5,400 ตารางไมล์


อย่างไรก็ตาม IUCN เตือนว่า Panda อาจถูกปรับเป็น Endangered Species อีกครั้ง โดยเปลี่ยนจากปัญหาการบุกรุกของมนุษย์มาเป็นการขาดแคลนแหล่งอาหาร เนื่องจากปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ไผ่ซึ่งเป็นอาหารหลักของ Panda ลดลงถึง 35% ภายใน 80 ปี 


ที่มา: CBC

No comments:

Post a Comment