Friday, October 28, 2016

สุดยอดวิธีอำพรางตัวของสัตว์ 10 ชนิด

การอำพรางตัวเป็นเครื่องมือของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกเพื่อใช้ล่าเหยื่อหาอาหาร หรือใช้หลบหลีกจากศัตรู  สัตว์โลกหลายชนิดมีความสามารถพิเศษในการอำพรางตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจนดูแทบไม่ออก   Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ เป็นสุดยอดวิธีอำพรางตัวของสัตว์ 10 ชนิด ซึ่งใช้เทคนิคแตกต่างกัน มีทั้งการใช้ประโยชน์จากสี, การปรับเปลี่ยนรูปร่างของตนเอง,  ฯลฯ

ชม Clip   - 10 Amazing Camouflaging Techniques ครับ


ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube และ Alltime10s ครับ


No comments:

Post a Comment