Monday, October 10, 2016

ผลสำรวจพบว่า วัยรุ่นและคนวัยทำงานนิยมอ่านข่าวมากกว่าดูข่าว

ผลสำรวจโดย Pew Research Center พบว่า วัยรุ่นและคนวัยทำงานในสหรัฐอเมริกานิยมการอ่านข่าวมากกว่าการดูข่าว ถึงแม้จะเป็นการสำรวจในสหรัฐฯ แต่ก็พอคาดเดาได้ว่า Trend นี้น่าจะมาถึงไทยในไม่ช้า


ผลสำรวจนี้อาจดูผิดความคาดหมายไปบ้าง เพราะกระแสความนิยมของหมู่วัยรุ่นและวัยทำงานที่นิยม YouTube,  Facebook Live แต่กลายเป็นว่าเมื่อต้องการติดตามข่าวสารคนวัย 18 ถึง 29 ปียังนิยมการอ่านข่าวมากกว่าการชมข่าวถึงจะชอบดูข่าวมากกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจะกระเตื้องขึ้น เพราะอัตราส่วนวัยรุ่นวัยทำงานส่วนใหญ่ที่นิยมอ่านข่าวจากสื่อ Online เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยิ่งกว่านั้นคน 50 ขึ้นไปก็เริ่มเปลี่ยนไปสนใจการชมข่าวมากกว่าอาจเป็นเพราะมีเวลามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัย 65 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะนิยมการดูข่าวมากกว่าการเพ่งดูตัวอักษรให้ปวดตา


Pew Research Center ยังสำรวจถึงวิธีการเสพข่าวของชาวอเมริกันและพบว่า วัยรุ่นวัยทำงานอายุ 18 ถึง 29 ปี ประมาณ 81% อ่านข่าวจากสื่อ Online และมีเพียง 10% ที่ติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ โดยจำนวนการอ่านข่าว Online ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น และคนวัย 65 ปีขึ้นไปอ่านข่าวจากสื่อ Online เพียง 20% 

สำหรับการชมข่าวพบว่าวัยรุ่นวัยทำงานนิยมชมข่าวจากสื่อ Online ประมาณ 37% แต่คนวัย 50 ปีขึ้นไปยังเป็นแฟน TV อย่างเหนียวแน่น โดย 88% ชมข่าวจากหน้าจอ TV

ผลสำรวจที่ดูผิดความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนผู้ติดตามข่าวด้วยการฟัง ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคิดว่าคนสูงวัยจะนิยมฟังข่าวมากกว่า แต่ผลสำรวจกลายเป็นคนวัย 65 ปีขึ้นไปนิยมฟังข่าวเพียง 10% เท่านั้น (ขออนุญาตเดาว่าน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ฟังวิทยุได้ในขณะที่คนวัย 65+ ไม่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
การฟังข่าวสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานส่วนใหญ่จะฟังจากวิทยู, ตามมาด้วยฟังจากสื่อ Online และฟังจาก TV   ส่วนคนวัย 65+ นิยมฟังข่าวจาก TV ที่เปิดอยู่


ที่มา: PEWNo comments:

Post a Comment