Wednesday, October 12, 2016

Clip แชมป์โลกน้องหมาเต้นรำกับคน ปี2016 - Dog Dance World Championship 2016
งานประกวดสุนัขเต้นรำกับคน หรือ Dog Dance World Championship 2016ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผู้ชนะก็คือ Lusy Imbergerova กับสุนัขของเธอที่ชื่อว่า Deril Italy

Theme ที่เธอนำมาโชว์เป็น military-theme แสดงความสามารถของน้องหมาที่สามารถเดินสวนสนามเข้าจังหวะและสามารถทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตเจ้านายของมัน

ชม Clip ชื่อ Campionato mondiale dogdance Russia - Mosca - finale freestyle Lusy Imbergerova and Deril Italy ครับขอบคุณ Clip และ ภาพจาก CentroCinofilo LuXaDer และ YouTube

 

No comments:

Post a Comment