Sunday, October 02, 2016

คุณเห็นภาพอะไรก่อนระหว่างโลมาหรือภาพชายหญิงFavorite Illusion Art - Can You See The Dolphins? Your kids can.

ภาพที่พวกเรากำลังชมอยู่ชื่อภาพ 'Message d’Amour des Dauphins' วาดโดย Sandro del Prete ซึ่งแปลกจากภาพวาดทั่วไปตรงที่เป็นภาพวาดแบบ Illusion ทำให้ผู้ชมภาพนี้มองภาพนี้ได้ 2 แบบคือภาพชายหญิงกอดรัดกันอยู่ และภาพโลมา 9 ตัว


The Independent นำภาพนี้มาให้ชมเนื่องจากภาพนี้สามารถบอกอายุหรือความรู้เรื่องเพศของผู้ชมภาพได้
นักจิตวิทยาอธิบายว่าสมองจะประมวลว่าภาพที่เห็นคือภาพอะไรจากความจำและความคุ้นเคยในสมอง ทำให้เด็กเกือบทั้งหมดจะเห็นภาพโลมาก่อน ในขณะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเห็นภาพชายหญิงทันทีเช่นกัน

พวกเรามองเห็นภาพอะไรก่อนครับ!


ที่มา: The Independent 

No comments:

Post a Comment