Saturday, December 31, 2016

คืบหน้าปรับปรุง Blogในที่สุดการปรับปรุง Blog ทั้งหมดก็เสร็จตามกำหนดที่วางไว้คือก่อนสิ้นปี  การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนหน้าตาของ Blog ไปจากเดิม ให้มีสีสันเพิ่มขึ้น และเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยถอด Gadget ออกไปหลายตัว 

นอกจากนี้ ผมตัดสินใจคงสภาพของ Blog Megamisc ที่ Blogspot ไว้ตามเดิม เนื่องจากยังมียอด View วันละหลายร้อยคน โดยจะเน้นไปที่สาระน่ารู้และความบันเทิงมากกว่าเรื่อง IT 

หน้าตาของ Blog ถูกใจพวกเราหรือไม่ ติชมกันได้นะครับ 

No comments:

Post a Comment