Thursday, March 30, 2017

รายงานตัวครับ

ผมกลับจากภูเก็ตตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม แล้วครับ แต่ยังไม่ได้นำภาพและเรื่องการเดินทางมา Post ให้อ่านกัน เพราะต้องทยอย Post บทความลงใน Blog ทั้งหมดเนื่องจากขาดตอนไปหลายวัน 

เรื่องเกี่ยวกับการเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้จะใช้การเล่าเรื่องแบบเดิมคือการเล่าและ Up รูปที่ถ่ายไว้ ไล่จากวันแรกที่ไปถึงจนวันกลับ อาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะช่วงเวลานี้ต้องเดินทางบ่อยเนื่องจากตรงกับเทศกาลเช็งเม้งและอัฐิของบรรพบุรุษไม่ได้อยู่วัดเดียวกัน

No comments:

Post a Comment