Posts

Showing posts from January, 2017

ลาหยุดตั้งแต่ 17 ถึง 21 มกราคม 2560

Image
ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 มกราคม 2560 ผมขอนุญาตหยุดการ Post นะครับ เพราะวันที่ 17 (เมื่อวานนี้) ต้องไปพบแพทย์ตามนัดซึ่งใช้เวลาทั้งวัน กว่าจะกลับถึงบ้านก็เย็น ส่วนวันนี้จนถึงคืนวันเสาร์ผมจะไปเชียงราย ขอหนีเที่ยว 4 วันนะครับ เจอกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ครับ

ภาพประกอบ Post นี้เป็นอาหารเช้าและกลางวันเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลทหารเรือครับ