25 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสูงที่สุดในสหรัฐฯ ประจำปี 2016 Image Credit: Flickr

Glassdoor เปิดเผยรายชื่อ 25 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่จ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน+โบนัส+คอมมิชชั่น+รายได้อื่นๆ) ให้พนักงานสูงที่สุดประจำปี 2016  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยี รองลงมาคือธุรกิจการเงินและที่ปรึกษา

ติดตามรายชื่อ 25 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสูงที่สุดในสหรัฐฯ ประจำปี 2016 กันครับ 1. A.T. Kearney ค่าตอบแทน $167,534
 2. Strategy&  ค่าตอบแทน $160,000
 3. Juniper Networks ค่าตอบแทน $157,000
 4. McKinsey & Company  ค่าตอบแทน  $155,000
 5. Google  ค่าตอบแทน $153,750
 6. VMware ค่าตอบแทน  $152,133
 7. Amazon Lab126 ค่าตอบแทน $150,100
 8. Boston Consulting Group ค่าตอบแทน $150,020
 9. Guidewire ค่าตอบแทน $150,020
 10. Cadence Design Systems ค่าตอบแทน  $150,010
 11. Visa ค่าตอบแทน $150,000
 12. Facebook ค่าตอบแทน  $150,000
 13. Twitter ค่าตอบแทน  $150,000
 14. Box ค่าตอบแทน  $150,000
 15. Walmart eCommerce ค่าตอบแทน  $149,000
 16. SAP ค่าตอบแทน  $148,431
 17. Synopsys ค่าตอบแทน  $148,000
 18. Altera ค่าตอบแทน  $147,000
 19. LinkedIn ค่าตอบแทน  $145,000
 20. Cloudera ค่าตอบแทน  $145,000
 21. Salesforce ค่าตอบแทน  $143,750
 22. Microsoft ค่าตอบแทน  $141,000
 23. F5 Networks ค่าตอบแทน $140,200
 24. Adobe ค่าตอบแทน $140,000
 25. Broadcom ค่าตอบแทน  $140,000

*ค่าตอบแทนของแต่ละบริษัทเป็นค่าถัวเฉลี่ยต่อปี ติดตามรายละเอียดได้จาก Glassdoor ครับ


25 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสูงที่สุดในสหรัฐฯ ประจำปี 2016 25 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงานสูงที่สุดในสหรัฐฯ ประจำปี 2016 Reviewed by Admin on April 21, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.