ความลับของตัวเรือด - Bed Bugs Hate and Love Certain Colours!


 Image Credits: Wikimedia


Bed Bugs หรือตัวเรือด แมลงที่อยู่ได้ด้วยเลือดและกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตาม Trend ความนิยมเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ Bed Bugs เป็นแมลงที่กำจัดให้หมดไปได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบความลับของตัวเรือด ที่อาจช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงจากตัวเรือดได้?

Bed Bugs หรือตัวเรือดเป็นแมลงขนาดเล็กๆ รูปไข่ตัวแบน อาหารของมันก็คือเลือด ซึ่งมันจะใช้วิธีเจาะและดูดเลือด ที่อยู่ของมันก็คือตามร่องเพดานหรือรอยแตกของพื้นบ้าน เตียงไม้ ซอกตะเข็บของที่นอน เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง มักหาอาหารในเวลากลางคืนขณะที่เรานอนหลับ รอยกัดของมันจะทำให้เกิดอาการคันมากเนื่องจากพิษในน้ำลาย

ตัวเรือดเป็นแมลงที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างในพื้นที่ซึ่งขาดการดูแลและเอาใจใส่ความสะอาดของเครื่องนอน  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของตัวเรือดเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากความนิยมเดินทางท่องเที่ยว โดยตัวเรือดจะแพร่จากกระเป๋าเดินทางและเสื้อผ้าของผู้หนึ่งไปยังห้องพักโรงแรมก่อนแพร่ต่อไปยังผู้เข้าพักคนต่อๆ ไป

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นไม้หรือผ้ามากกว่าที่เป็นโลหะและพลาสติก และล่าสุด Dr Corraine McNeill และทีมงานร่วมกันศึกษาวงจรชีวิตของตัวเรือดอย่างละเอียดและทำการทดลองในห้อง Lab จนพบความลับของตัวเรือดว่ามันไม่ชอบอาศัยในบริเวณที่มีสีเขียวและสีเหลือง แต่ชื่นชอบบริเวณที่เป็นสีดำและสีแดงมากที่สุด จากการศึกษายังพบว่าแมลงกินเลือดชนิดอื่น เช่นยุงก็ไม่ชอบสีเหลืองและเขียวเช่นกัน โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นเพราะมันจะซ่อนตัวได้ยาก และสาเหตุที่พวกมันชอบสีดำและสีแดงเป็นพิเศษเพราะมันสามารถพรางตัวเองได้ดีเนื่องจากตัวเรือดมีสีแดงออกดำนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม Dr Corraine McNeill บอกว่ายังไม่มีการศึกษาว่าการใช้เครื่องนอนและของใช้ในห้องนอนที่เป็นโทนสีเหลืองและเขียว หรือการงดเครื่องนอนและของใช้ในห้องนอนที่เป็นโทนสีดำและสีแดงจะช่วยลดโอกาสการถูกคุกคามจากตัวเรือดได้จริงหรือไม่?

ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medical Entomology ครับ

ที่มา: BBC
ความลับของตัวเรือด - Bed Bugs Hate and Love Certain Colours! ความลับของตัวเรือด  - Bed Bugs Hate and Love Certain Colours! Reviewed by Admin on April 26, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.