สาเหตุที่อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์อยู่ที่ 37°Cอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์เราอยู่ที่ประมาณ 37°C  ถ้าอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเพียง 1 - 2 องศาเราก็จะรู้สึกไม่สบายทันที  ติดตาม สาเหตุที่อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์อยู่ที่ 37°C

อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น หลอดเลือดในร่างกายจะขยายตัวทำให้เกิดเหงื่อออกเพื่อช่วยลดอูณหภูมิในร่างกายลง ในทางตรงข้ามเมื่ออุณหภูิมในร่างกายลดต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียสหลอดเลือดจะเกิดการหดตัว เราจะรู้สึกสั่นสะท้านซึ่งจะเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดลงมากกว่า 2 - 3 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะไข้สูงเนื่องจากอาการป่วยหรืออุณหภูมิหนาวจัดร้อนจัด อาจส่งผลกระทบให้โปรตีนและเซลล์ในร่างกายหยุดหรือทำงานผิดปกติจนอาจถึงขึ้นเสียชีวิต


นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่ร่างกายของเราถูกสร้างให้มีอุณหภูมิประมาณ 37 องศา เป็นเพราะการป้องกันตัวเองจากเชื้อรา ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า สัตว์เลื้อยคลานซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์เลือดเย็นที่ได้รับความอบอุ่นจากภายนอกร่างกายเช่นแสงอาทิตย์ ต้องต่อสู้กับโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งอาศํยอยู่ในร่างกายของพวกมัน มากชนิดกว่าที่อยู่ในสัตว์เลือดอุ่นอย่างมากมาย

จากการทดสอบของนักวิทยาศาสตร์พบว่า เชื้อราหลายๆ สายพันธ์จะตายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส และพบว่าทุกๆ 1 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้น (31+++)  เชื้อราที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จะลดลงประมาณ 6%  และ ณ อุณหภูมิ 37 องศาเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จะเหลือเพียงไม่กี่ร้อยชนิดเท่านั้น

แล้วทำไมธรรมชาติไม่เพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงกว่านี้เพื่อเราจะไม่ต้องเจอกับเชื้อราทุกชนิดอีกต่อไป คำตอบก็คือการรักษาระดับอุณหภูมิที่ 37 องศาร่างกายต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก พลังงานเหล่านี้ได้มาจากอาหารที่เราบริโภค อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่านี้หมายถึง มนุษย์ต้องใช้เวลาในการหาอาหารในแต่ละวันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

นักวิทยาศาสตร์ใช้สูตรคณิตศาสตร์คำนวณหาจุดที่เหมาะสม ในการป้องกันร่างกายจากเชื้อราและจำนวนอาหารที่มนุษย์ต้องบริโภคและพบว่า  Ideal Body Temperature หรืออุณหภูมิร่างกายที่เหมาะที่สุดคือ 36.7 องศาเซลเซียส คาดว่าระบบร่างกายของมนุษย์เลือกอุณหภูมิ 37 องศาเพื่อป้องกันเชื้อราได้มากชนิดยิ่งขึ้น

ที่มา: SciShow YouTube Channel และ YouTube


สาเหตุที่อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์อยู่ที่ 37°C สาเหตุที่อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์อยู่ที่ 37°C Reviewed by Admin on May 12, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.