UAE วางแผนสร้างภูเขาเทียมช่วยเพิ่มปริมาณฝนในประเทศประเทศที่ทั้งประเทศตั้งอยู่ในทะเลทรายได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศมากกว่าพื้นที่อื่นๆ นอกจากจะต้องเจอกับอุณหภูมิร้อนจัดในเวลากลางวันและเปลี่ยนเป็นหนาวจัดในเวลากลางคืน ยังต้องพบกับความแห้งแล้วเนื่องจากฝนตกในปริมาณที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

United Arab Emirates (UAE) หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงจะร่ำรวยมากจากน้ำมันและมีรัฐดูไบเป็นศูนย์กลางการค้าในตะวันออกกลาง แต่ก็มีปัญหาความแห้งแล้งเพราะปริมาณฝนน้อยมากเนื่องจากเกือบทั้งประเทศอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย  แนวคิดล่าสุดที่ UAE กำลังเริ่มต้นศึกษาก็คือ เปลี่ยนสภาพภูมิประเทศด้วยการสร้างภูเขาเทียมทั้งลูกเพื่อช่วยให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปจากเดิมจนมีฝนตกเป็นประจำ
Roelof Bruintjes ซึ่งเป็นผู้ดูแล National Center for Atmospheric Research (NCAR) ของ UAE เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นต้นของการศึกษารายละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการสร้างภูเขาเทียม และศึกษาว่าภูเขาเทียมควรตั้งอยู่ไหนพื้นที่ใดของประเทศ, เป็นภูเขาประเภทใด, ความสูงเท่าไร, และมีความลาดชันขนาดไหน  Roelof Bruintjes บอกว่าภูเขาจะทำให้อากาศยกตัวขึ้น, ก่อตัวเป็นเมฆ และกลายเป็นฝนด้วยการทำฝนเทียม และด้วยการดูแลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจะทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนจากแห้งแล้งเป็นพื้นที่เขียวขจีและในที่สุดจะมีฝนตกอย่างเพียงพอ   นอกจากศึกษาความเป็นไปได้ทางภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้วเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มากที่ต้องการเงินลงทุนมหาศาล ทำให้ต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและที่มาของเงินทุนว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนหรือเปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่


รายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) เมื่อปี 2011 บอกว่าภูเขามีส่วนสำคัญและส่งผระทบต่อสภาพอากาศโลกและพื้นที่ซึ่งภูเขาตั้งอยู่  การไหลเวียนของอากาศในโลกที่ถูกบังหรือขวางโดยภูเขาต่างๆ ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิ, สภาวะการเคลื่อนตัวของลม, การก่อตัวของฝน ในพื้นที่ทั่วโลก
 
ที่มา: Yahoo News
UAE วางแผนสร้างภูเขาเทียมช่วยเพิ่มปริมาณฝนในประเทศ UAE วางแผนสร้างภูเขาเทียมช่วยเพิ่มปริมาณฝนในประเทศ Reviewed by Admin on May 03, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.