สหภาพยุโรป เตรียมห้ามใช้หลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถ RecycleEU หรือ สหภาพยุโรป เตรียมห้ามใช้หลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถ Recycle จุดประสงค์เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน และรักษาชีวิตสัตว์ทะเล


European Union หรือสหภาพยุโรป กำลังจะเสนอกฎหมายสั่งห้ามการใช้ หลอดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ได้ครั้งเดียวยากต่อการ Recycle เช่น Cotton Bud แกนพลาสติก, แผ่นพลาสติกสำหรับคนเครื่องดื่ม ฯลฯ  นอกจากนี้เตรียมกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ในการจัดเก็บขวดพลาสติกที่ไม่ใช่แล้วเพื่อนำมา Recycle ให้สามารถจัดเก็บได้สูงถึง 95% ของขวดทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2025

European Union ประเมินว่า กฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์ดังนี้
  • สามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้ปีละ 3.4 ล้านตัน
  • สามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่าประมาณ €2.2 หมื่นล้านยูโร
  • สามารถช่วยผู้บริโภคประหยัดได้ถึงปีละ €6.5 พันล้านยูโร
Frans Timmermans เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU เปิดเผยว่าขยะพลาสติกกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของยุโรปและโลก กฏหมายฉบับนี้จะช่วยลดปริมาณผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งยากต่อการ Recycle ที่โชว์อยู่ใน Supermarket และจะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ไม่ได้ทำด้วยพลาสติกเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยได้ต่อไป

กฎหมายฉบับนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากชาติสมาชิก EU ทั้ง 28 ประเทศ รวมถึงผ่านการอนุมัติจากรัฐสภายุโรป  เมื่อได้รับการอนุมัติ แต่ละชาติต้องจัดทำโครงการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงภัยของพลาสติกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, มีการมอบสิ่งจูงใจให้ผู้ผลิตเปลี่ยนไปใช้พลาติกที่ย่อยสลายได้แทนพลาสติกที่ใช้อยู่เดิม, ในเวลาเดียวกันก็มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต้องร่วมจ่ายเงินที่ใช้ในการกำจัดขยะพลาสติก ฯลฯ


ที่มา: BBC
Image Credit: Horia Varlan  via  Wikimediaสหภาพยุโรป เตรียมห้ามใช้หลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถ Recycle สหภาพยุโรป เตรียมห้ามใช้หลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถ Recycle Reviewed by Admin on June 01, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.