Clip ยุงกัดและแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายอย่างไร - How Mosquitoes Use Six Needles to Suck Your Bloodยุงคือสัตว์ซึ่งคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลก  ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตนับแสนคนจากเชื้อโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่นไข้เลือดออก, มาเลเรีย ฯลฯ และที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ขณะนี้ก็คือ Virus Zika

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ อธิบายส่วนประกอบของอวัยวะที่ยุงใช้เจาะ, ดูดเลือด และแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ดังนี้ครับ


อวัยวะส่วนที่ยุงใช้สำหรับดูดเลือดเรียกว่า Proboscis ประกอบด้วยอวัยวะย่อยๆ  6 ส่วน สองส่วนแรกมีลักษณะเหมือนท่อยาว ตอนปลายมีเขี้ยวขนาดเล็กๆ สำหรับกัดผิวหนังให้ฉีกขาด  ส่วนที่สามและสี่ทำหน้าที่จับเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดให้แยกจากกัน เพื่อให้ส่วนที่ห้า (Labrum Shaft) ซึ่งมีลักษณะเหมือนเข็มฉีดยาสามารถดูดเลือดจากเหยื่อของมัน และส่วนที่หก (Hypopharynx) จะทำหน้าที่ปล่อยน้ำลายที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยให้ยุงสามารถดูดเลือดได้ และเป็นส่วนที่ก่อปัญหาให้กับมนุษย์มากที่สุด เพราะน้ำลายของยุงส่งผลให้เรารู้สึกคันเมื่อถูกยุงกัด แต่ที่ร้ายแรงกว่าก็คือในน้ำลายมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงอยู่ด้วย

ชม Clip  How Mosquitoes Use Six Needles to Suck Your Blood จาก Deep Look YouTube Channel ครับ

ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube ครับ

Clip ยุงกัดและแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายอย่างไร - How Mosquitoes Use Six Needles to Suck Your Blood Clip ยุงกัดและแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายอย่างไร - How Mosquitoes Use Six Needles to Suck Your Blood Reviewed by Admin on June 08, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.