สาเหตุที่คนทั่วไปไม่ใช่ผู้ฟังที่ดี

การสนทนาต้องมีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง แต่คนส่วนใหญ่มักพอใจเป็นผู้พูดมากกว่าเป็นผู้ฟังที่ดี ปัญหานี้ดูเป็นเรื่องเล็กที่เกิดขึ้นเป็นประจำ แต่ถ้าสิ่งที่คู่สนทนากำลังพยายามบอกเป็นปัญหาที่ตัวเขากำลังประสพอยู่ การเป็นผู้ฟังที่ดีอาจช่วยป้องกันเรื่องร้ายๆ ที่อาจตามมา

เว็บไซต์ Lifehack บอกถึง สาเหตุที่คนทั่วไปไม่ใช่ผู้ฟังที่ดี ไว้ดังนี้  •  ไม่มีเวลาที่จะรับฟังเรื่องยาวๆ ของคู่สนทนา
  •  ไม่มีเวลาจะใส่ใจกับเรื่องของคู่สนทนา
  •  คิดว่ารู้ปัญหาที่คู่สนทนากำลังบอก
  •  พอใจจะบอกวิธีแก้ปัญหา โดยไม่สนใจที่จะแสดงความเข้าใจหรือเห็นใจ
  •  ลืมคิดไปว่าทุกคนต้องการความใส่ใจ แม้จะมีจิตใจที่เข้มแข็งมากแค่ไหนก็ตาม
  •  มีคำตอบอยู่ในใจแล้วจนไม่ใส่ใจจะฟังสิ่งที่คู่สนทนากำลังพูดอยู่
  •  ต้องการพูดเรื่องของตนเองมากกว่า
การเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ!

ที่มา: Lifehack

สาเหตุที่คนทั่วไปไม่ใช่ผู้ฟังที่ดี สาเหตุที่คนทั่วไปไม่ใช่ผู้ฟังที่ดี Reviewed by Admin on June 20, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.