นักวิทยาศาสตร์พบ The Sixth Taste หรือรสที่ 6นักวิทยาศาสตร์จาก Oregon State University เชื่อว่ามนุษย์สามารถรับรู้รสมากกว่า 5 รส และเชื่อว่ายังมี The Sixth Taste หรือรสที่ 6 ซึ่งก็คือรสแป้ง (Starchy) นั้นเอง


Juyun Lim, Associate Professor of Food Science and Technology จาก Oregon State University, สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าจากการทดลองพบว่ามนุษย์สามารถรับรู้รส carbohydrate หรือแป้ง ได้เช่นเดียวกับการรับรู้รสเปรี้ยว, หวาน, ขม, เค็ม และรส Umami ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบเมื่อ 7 ปีก่อน

Dr Lim และทีมงานทดสอบการรับรู้รส Starchy หรือรสแป้ง โดยให้อาสาสมัครดื่มของเหลวที่มีส่วนผสมของ Carbohydrate หลายๆ ระดับ ปรากฎว่าอาสาสมัครสามารถรับรู้ได้ เช่นชาวเอเซียบอกว่าคล้ายรสชาดของข้าว, ชาวตะวันตกบอกว่าคล้ายรสชาดของขนมปัง

เพื่อคลายความข้องใจว่าทั้งหมดเป็นเพราะการย่อยสลาย Carbohydrate ทำให้เกิดน้ำตาลจนทำให้อาสาสมัครรับรู้รสแป้งได้  Dr Lim ให้อาสาสมัครทั้งหมดรับสาร Block Enzyme ในน้ำลาย และ Block ปุ่มรับรสหวานของลิ้น แต่พวกเขาก็ยังบอกรสนี้ได้เหมือนเดิม

ณ เวลานี้ นักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ยังไม่พบปุ่มรับรสแป้งบนลิ้นทำให้ยังไม่สามารถประกาศอย่างเป็นทางการแต่ Dr Lim เชื่อว่ารส Starchy หรือรสแป้งช่วยให้มนุษย์ทุกชาติพันธ์สามารถหาอาหารที่ให้พลังงานได้โดยธรรมชาติและเป็นสาเหตุที่ลึกๆ แล้วมนุษย์ทุกคนชอบอาหารที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังจะมีการค้นพบรสอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบรส Kokumi ซึ่งช่วยให้มนุษย์บอกถึงความอร่อยโดยรวมของอาหารแต่ยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเช่นกันเพราะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า Kokumi มีรสชาดอย่างไรและยังไม่พบปุ่มรับรสนี้บนลิ้นที่มา: The Telegraph


นักวิทยาศาสตร์พบ The Sixth Taste หรือรสที่ 6 นักวิทยาศาสตร์พบ The Sixth Taste หรือรสที่ 6 Reviewed by Admin on September 12, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.