เครื่องวัดระดับความเบื่อของนักศึกษาระหว่างฟัง Lecture Image Credit: West China Metropolis Daily via The Telegraph


ศาสตราจารย์คณะ Computer Science ของ Sichuan University, ประเทศจีนใช้ Face Recognition Technology พัฒนา เครื่องวัดระดับความเบื่อของนักศึกษาระหว่างฟัง Lecture  


Wei Xiaoyong ศาสตราจารย์ประจำคณะ Computer Science ของ Sichuan University, ประเทศจีน สามารถพัฒนาเครื่องวัดความเบื่อของนักศึกษาระหว่างฟัง Lecture ในชั่วโมงการสอน โดยเครื่องนี้จะ Scan ใบหน้าของนักศึกษาทุกคนเพื่อประเมินความรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นหรือเบื่อขนาดไหนและในเวลาใด โดยจะแสดงเป็น Emotional Curve ของนักศึกษาแต่ละคน  จุดประสงค์ของเทคโนโลยีนี้เพื่อใช้ในการพัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์ให้นักศึกษารู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช้เพื่อลงโทษนักศึกษาแต่อย่างใด

Professor Wei Xiaoyong เผยแพร่ Technology ให้เพื่อนๆ ใน Sichuan University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งถ้าได้ผลดีเช่นกันก็จะเผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้น

Professor Wei Xiaoyong เริ่มใช้ Face Recognition Technology ตั้งแต่ 5 ปีก่อนเมื่อเริ่มทำการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยใช้เพื่อช่วยในการเช็คจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน เนื่องจากตนเองมักลืมเช็คว่ามีใครเข้าเรียนบ้างอยู่บ่อยๆ

ที่มา: The Telegraph


เครื่องวัดระดับความเบื่อของนักศึกษาระหว่างฟัง Lecture เครื่องวัดระดับความเบื่อของนักศึกษาระหว่างฟัง Lecture Reviewed by Admin on September 14, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.