ผลการวิจัยพบว่ารอยตีนกาบนใบหน้าเวลายิ้ม ดูจริงใจกว่ารอยยิ้มบนหน้าเด้ง


Image Credit: Brandi Redd

ในที่สุดรอยย่นและตีนกาบนใบหน้าก็มีประโยชน์ ผลการวิจัยพบว่ารอยตีนกาบนใบหน้าเวลายิ้ม ดูจริงใจกว่ารอยยิ้มบนหน้าเด้ง ปราศจากริ้วรอย

ริ้วร่อยย่นบนใบหน้าและรอบขอบตาหรือตีนกา เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ของคนทุกเพศทุกวัย และสามารถสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมความงามทั่วโลกนับพันล้านหมื่นล้านบาทต่อปี  แต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ารอยตีนกาและรอยย่นตามมุมปาก มีผลในแง่บวกอยู่บ้าง

ผลการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Western University และ University of Miami พบว่าใบหน้าที่มีรอยตีนกาและรอยย่นตามมุมปาก (Duchenne marker) ถูกมองว่าสามารถสื่อให้เห็นถึงความจริงใจสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในได้มากกว่าใบหน้าทีี่ไม่รอย Duchenne marker

งานวิจัยชิ้นนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบกับอาสาสมัคร โดยให้ชมภาพใบหน้าที่กำลังแสดงความรู้สึก (เช่นกำลังยิ้ม, ขมวดคิ้ว) 2 ลักษณะคือ แบบที่มีริ้วรอยย่นบนใบหน้า (Duchenne marker) และแบบที่ไม่รอยย่นปรากฏ เมื่อวัดการทำงานของสมองพบว่าสมองให้ความสำคัญกับภาพใบหน้าที่มีริ้วรอยย่นบนมากกว่า

เมื่อให้อาสาสมัครเลือกรอยยิ้มที่มีความจริงใจ ปรากฏว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่เลือกภาพรอยยิ้มที่ทำให้เกิดตีนกาและรอยย่นตามมุมปาก  นอกจากนี้อาสาสมัครส่วนใหญ่บอกว่าภาพขมวดคิ้วนิ่วหน้าซี่งมีร่อยย่นบนใบหน้า สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในได้ดีกว่าภาพขมวดคิ้วโดยไม่มีรอยย่นบนใบหน้า


ที่มา: Dailymail


ผลการวิจัยพบว่ารอยตีนกาบนใบหน้าเวลายิ้ม ดูจริงใจกว่ารอยยิ้มบนหน้าเด้ง ผลการวิจัยพบว่ารอยตีนกาบนใบหน้าเวลายิ้ม ดูจริงใจกว่ารอยยิ้มบนหน้าเด้ง Reviewed by Admin on June 18, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.