พัฒนาระบบ Artificial Intelligence แค่มองตาก็รู้ใจ

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of South Australia และ University of Stuttgart พัฒนาระบบ Artificial Intelligence แค่มองตาก็รู้ใจ  โดยดูจากการขยับของดวงตาก็สามารถบอกอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเจ้าของดวงตา

Image Credit: Patrick Brinksma

คำโบราณที่ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ อาจจะไม่ได้เป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์อีกต่อไป เพราะ ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of South Australia และ University of Stuttgart ได้พัฒนาระบบ AI ที่สามารถบอกอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเจ้าของดวงตา โดยดูจากการขยับเคลื่อนไหวของดวงตา 

ทีมนักวิทยาศาสตร์สอนให้ระบบ AI ที่พวกเขาพัฒนาขึ้น เรียนรู้ความสัมพันธ์ของอุปนิสัยและบุุคลิกภาพกับวิธีขยับเคลื่อนไหวของดวงตา จากนั้นให้ระบบ AI วิเคราะห์บุคลิกภาพและอุปนิสัยจากการขยับเคลื่อนไหวของดวงตาอาสาสมัครจำนวน 42 คน ด้วยเครื่อง SensorMotoric Instruments

ก่อนหน้านั้นอาสาสมัครทุกคนต้องผ่านตอบแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานอย่างละเอียด เพื่อให้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถคัดกรองว่าแต่ละคนมีอุปนิสัยอย่างไร โดยใช้มาตราฐานการแบ่งลักษณะอุปนิสัยตามหลักจิตวิทยา ซึ่งแบ่งเป็น 5 แบบ คือ  Openness (เปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ), Conscientiousness (เอาจริงเอาจังมั่นคงหนักแน่น), Extraversion (กระตือรือร้นชอบเข้าสังคม), Agreeableness (ให้ความร่วมมือเห็นอกเห็นใจผู้อื่น) และ  Neuroticism (เจ้าอารมณ์ขึ้เหงาเศร้าสร้อย)

ปรากฏว่าระบบ AI สามารถบอกลักษณะอุปนิสัยและบุคลิกภาพของอาสาสมัครได้ถูกต้องในระดับที่น่าเชื่อถือได้ถึง 4 ประเภทคือ Neuroticism, Extraversion, Agreeableness และ Conscientiousness ขาดเพียงบุคลิกแบบ Openness ที่ยังไม่ถูกต้องในระดับที่น่าเชื่อถือ แต่คาดว่าระบบ AI จะทำได้ดีขึ้นเมื่อได้รับการพัฒนาไปอีกระยะหนึ่ง

จุดประสงค์ในการพัฒนาระบบ AI ที่แค่มองตาก็รู้ใจ ก็เพื่อปรับปรุงให้เครื่องจักรเข้าใจธรรมชาติและสังคมมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์และเครื่องจักรสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น

ใครจะรู้ว่าในอนาคต หุ่นยนต์กับมนุษย์อาจจะแค่สบตาก็ส่งใจถึงกันแล้วก็ได้ ทำให้ผมนึกถึงเพลงเก่าๆ  ที่ชื่อว่า 'ภาษาใจ' ครับ

ที่มา:  Cnet
พัฒนาระบบ Artificial Intelligence แค่มองตาก็รู้ใจ พัฒนาระบบ Artificial Intelligence แค่มองตาก็รู้ใจ Reviewed by Admin on August 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.