Saturday, December 31, 2016

สวัสดีปีใหม่ 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560  ครับปีใหม่นี้ ขอให้เพื่อนๆ ทุกคน มีความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า และสำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีดีๆ ของพวกเราทุกคนครับ

ขอส่งความสุขด้วยเสียงเพลงสำหรับปีใหม่ เพื่อพวกเราครับ


คืบหน้าปรับปรุง Blogในที่สุดการปรับปรุง Blog ทั้งหมดก็เสร็จตามกำหนดที่วางไว้คือก่อนสิ้นปี  การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนหน้าตาของ Blog ไปจากเดิม ให้มีสีสันเพิ่มขึ้น และเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยถอด Gadget ออกไปหลายตัว 

นอกจากนี้ ผมตัดสินใจคงสภาพของ Blog Megamisc ที่ Blogspot ไว้ตามเดิม เนื่องจากยังมียอด View วันละหลายร้อยคน โดยจะเน้นไปที่สาระน่ารู้และความบันเทิงมากกว่าเรื่อง IT 

หน้าตาของ Blog ถูกใจพวกเราหรือไม่ ติชมกันได้นะครับ